Organisaation maturiteetin taso sanelee usein myös hankintatiimin maturiteetin tasoa. Osaako liiketoiminta hyödyntää hankintaa oikein?

Monet organisaatiot ovat siirtyneet tai siirtymässä kaikkine toimintoineen Agile-malliin ja hankintaa ei välttämättä osata tähän malliin sijoittaa optimoidusti.

Hajautettu hankinta

Jos hankintaa tehdään hajautetusti ja yksilövetoisesti, yhtenäisiä prosesseja harvoin löytyy ja hankinnan strategisia toimia on lähes mahdotonta toteuttaa liiketoimintaa aidosti hyödyntävänä toimintona. Hajautetussa mallissa hankinta saadaan lähemmäs liiketoimintaa, mutta strategia ja yhtenäiset prosessit voivat jäädä vähälle.

Keskitetty hankinta

Keskitetyssä mallissa hankinta saadaan paremmin toimimaan yhtenäisillä prosesseilla, mutta usein keskittäminen voi tehdä siitä liian raskaan ja tehokkaasti keskitetty hankinta taas saa helposti ”hiekoitusosaston” maineen organisaatiossa.
Moni on varmasti joko itse sanonut tai kuullut lauseen ”Ei nyt vaan sotketa hankintaa tähän, niillä on sanottavansa ihan joka asiaan ja mikään ei enää sitten etene.”

Hybridi-malli ketterästi

Hybridi-malli lienee tällä hetkellä se kaikkien haave; yhtenäiset prosessit ja toimintatavat, mutta silti lähellä liiketoimintaa.
Ketterät toimintamallit ovat jalkautuneet jo lähes kaikkialle ja hybridi-hankintamalli sulautuu Agileen toimintamalliin varmaan helpoiten ja kivuttomimmin. Hankinta on näin sulautunut osa liiketoimintojen ketteriä tiimejä ja saa silti tukea keskitetystä hankintojen johtamisesta. Tämä vaatii matriisiorganisaatiomallista toimintaa ja johtamista, yksilöltä se taas vaatii hyvää itsensä johtamista ja kykyä olla osana useampia tiimejä.

Miten teillä on hankinnat organisoitu ja prosessit määritelty?

Myös se miten halutaan toimittajahallintaa hoitaa, voi vaikuttaa siihen tehdäänkö hankintaa ja yleensä samalla myös toimittajahallintaa keskitetysti vai hajautetusti. Keskitetyn toimittajahallinnan edut ovat yksiselitteisiä, mutta hajautetussa mallissa on myös omat hyvät puolensa. Mikäli toimittaja tuottaa palvelua useammalle yksikölle tai useammilla sopimuksilla, on keskitetty toimittajahallinta molemmille osapuolille, niin toimittajalle kuin ostajalle huomattavasti tehokkaampaa ja hallittavampaa.

Hybridi-malli ei sellaisenaan tee autuaaksi vaan se on tietyllä tavalla kompromissi. Jotta paketista saa parhaimmat tehot irti, tulee valita oikeat keskitetyn ja hajautetun mallin ominaisuudet tehokkaaksi hybridi-malliksi.

Sanna Haapio

Vieraskynätekstin takana 

Sanna Haapio 

Sourcing Lead at OP Financial Group 

Sanna Haapio 

Yli 20 vuoden kansainvälinen kokemus hankinnoista, kumppanuushallinnasta, IT-ulkoistuspalveluista ja ohjelmistopalveluiden myynnistä.

Haluatko lukea lisää? Kurkkaa nämä artikkelit 

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages link='0']

>