Mistä hankintojen kehittäminen koostuu

Hankintojen kokonaisvaltainen kehittäminen

Kehittämistyössä pyrin aina ensin luomaan kokonaiskuvan nykytilanteesta, joka auttaa meitä tunnistamaan ja priorisoimaan akuuteimmat kehityskohteet. Kokonaiskuvan muodostaminen auttaa myös toimenpiteiden työstämisessä, sillä jo pelkästään yhdellä toimenpiteellä saatamme ratkaista useamman haasteen ts. lyödä monta kärpästä yhdellä iskulla. Kun kokonaiskuva on muodostettu vältämme myös kehitystyössä usein esiintyvät karikot, kuten esimerkiksi turhan työn tekemisen ja tarpeellisten toimintojen osallistamatta jättämisen. 


Hankintojen kokonaisvaltainen kehittäminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki täytyy tehdä kerralla valmiiksi. Kun tavoite on kirkas ja tarvittavat toimenpiteet selvillä, voimme lähteä yhdessä toteuttamaan niitä yksi kerrallaan. 


Edistynyt hankintatoimi
  • Tuo taloudellista tehokkuutta
  • Uudistaa, tuo vaikuttavuutta
  • Huomioi riskienhallinnan soveltuvin osin
  • Palvelee organisaatiota kokonaisvaltaisesti, huomioiden eri toimijoiden tarpeet 
  • Johdetaan ajantasaiseen tietoon perustuen 

ydinteemat hankintojen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen

Johtaminen

Hankintojen johtaminen lähtee liikkeelle organisaation strategiasta tai siitä johdetusta hankintastrategiasta. Usein strategioista uupuu hankinta kokonaisuuden näkökulmasta. Tästä syystä suosisin erillisen hankintastrategian laatimista.

Pelkkä hankintastaregian olemassaolo ei vielä takaa sen toteutumista. Hankintastrategia vaatii toteutuakseen konkreettisten toimenpiteiden asettamista, mittareita, aikataulutusta ja seurantaa. Tämä taas vaatii organisaation osallistamista ja tarvittavaa resursointia. 

Hankintojen kokonaisvaltainen johtaminen vaatii oikeantasoista ja sisältöistä tietoa sekä työkaluja johtamisen tueksi. Mitä ei tunnisteta, sitä ei myöskään voida johtaa.

Toimintatavat ja prosessit

Yhtenäiset toimintatavat ja prosessit sekä selkeät vastuut vaikuttavat positiivisesti mm. toiminnan tehokkuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen sekä hankintojen kokonaiskustannuksiin.

Mitä isommasta organisaatiosta on kyse, sitä merkittävämpään rooliin asettuu ajantasainen ohjeistus käytännöistä sekä prosesseja mahdollisimman tehokkaasti tukevat työkalut.

Usein hankinnan ja ydintoiminnan vastuunjako ei ole selkeä ja hankinnan odotetaan suorittavan myös heille kuulumattomia tehtäviä. Kun toimintatavat ja vastuunjako on yhdessä laadittu ja sovittu, on työnteko kaikkien osapuolten näkökulmasta miellyttävää, selkeää sekä huomattavasti tehokkaampaa.

Järjestelmät ja tieto

Tänä päivänä järjestelmät tuovat huikeita mahdollisuuksia tehostaa toimintaa automaation sekä tiedon hyödyntämisen myötä.

Usein hankituista järjestelmistä (mm. hankintoihin suunnatut järjestelmät) otetaan vain "puoliteho" irti. Kenties käytössä olevat järjestelmät ovat kehittyneet taustalla, mutta ajanpuutteen vuoksi niiden kehitystä ei ole ehditty seuraamaan. Ehkä käyttöönotto ja jalkauttaminen on jäänyt syystä tai toisesta puolitiehen.

Lähtökohtaisesti osana toimintatapojen ja prosessien kehitystä on järkevää yhdistää siihen myös järjestelmien lähempi tarkastelu. Ei järjestelmät edellä vaan tarkastelukulmana se, kuinka saisimme ne paremmin tukemaan toimintaa ja sen asettamia tarpeita.

Henkilöstö ja osaaminen

Henkilöstö on voimavara. Osaava ja työssään viihtyvä henkilöstö on menestystekijä!

Hankintojen suunnittelemattomuus resursoinnin näkökulmasta saattaa johtaa turhaan paineeseen sekä sen myötä virheisiin hankinnoissa. Onko teillä tunnistettu hankintatoimessanne tarvittava osaaminen sekä resursointi?

Kuinka liike-/ydintoiminta hyödyntää hankintaa - Entä hankinta liike-/ydintoimintaa?

Hyödyntääkö organisaatiosi hankintaosaamistanne kaiken kaikkiaan oikein?

Kuinka voin olla avuksi? 

Ota yhteyttä ja keskustellaan aiheesta lisää.

Maria Saari - 050 413 7331

Kuinka voin olla avuksi?
Ruuhkaa pukkaa, tarvitsemme apua kilpailuttamiseen.
Meillä on vähän kokemusta julkisista kilpailutuksista, tarvitsemme asiantuntijaa.
Haluamme kehittää toimintatapoja ja prosesseja sekä niihin liittyviä työkaluja.
Hankinnat 360 -näkymä / Hankintojen tiedolla johtaminen kiinnostaa. Haluan kuulla aiheesta lisää.
Ei mikään yllä mainituista. Keskustellaan myöhemmin aiheesta lisää.
0 of 350
>