Hankintatoimen kehittäminen

Haetko ratkaisua pitkäjänteiseen hankintatoimen kehittämiseen? Tähtäimessä on kenties siirtyminen  kohti strategisesti merkittävää hankintatoimintaa?


Vai kaipaako joku tietty osio vielä hiomista, jotta hankintatoimi ottaisi askeleen haluttuun suuntaan? 

Hyvä vai huono hankinta?

Edistynyt hankintatoimi huomioi toiminnassaan niin kokonaisvaltaisen johtamisen näkökulman kuin operatiivisen tason tarpeet. Monissa organisaatioissa hankintatoimen katsotaan olevan välttämätön hallinnollinen toimija, ymmärtämättä sen todellista roolia organisaation menestystekijänä. 


Hankinta määrittää osaltaan taloudellista tehokkuutta, käytössänne olevia työkaluja, mitä palveluita ja miten niitä asiakkaille tarjotaan. 

Hankintatoimi

  • Tuo taloudellista tehokkuutta 
  • Uudistaa, tuo vaikuttavuutta
  • Huomioi riskienhallinnan soveltuvin osin
  • Palvelee organisaatiota kokonaisvaltaisesti, huomioiden eri toimijoiden tarpeet
  • Johdetaan ajantasaiseen tietoon perustuen

Hankintatoimi

  • Kasvattaa kustannuksia tarpeettomasti
  • Hankitaan niin kuin ennenkin, kartoittamatta vaihtoehtoisia tapoja
  • Jättää strategiset-, taloudelliset-, maine- ja operatiiviset riskit huomiotta 
  • Käsittelee hankintaa organisaation kannalta suppeasti

Mistä hankintojen kehittäminen koostuu? Mitä meidän tulisi huomioida?


Johtaminen

Hankintojen johtaminen lähtee liikkeelle organisaation strategiasta ja siitä johdetusta hankintastrategiasta. Hankintastrategia ilman asetettuja konkreettisia toimenpiteitä aikatauluineen jää usein "tyhjäksi kortiksi".

Yhtenä hankintastrategian laatimisen työkaluna suosimme nykytilan kartoittamista. Jos tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa kehitystoimenpiteitä, tulee tiedostaa mahdolliset haasteet ja toiminnan pullonkaulat .


Hankintojen kokonaisvaltainen johtaminen vaatii tietoa ja työkaluja johtamisen tueksi. Onko käytössänne hankintojen johtamiseen tarvittavaa tietoa?

Toimintatavat ja prosessit

Yhtenäiset toimintatavat ja prosessit sekä selkeät vastuut vaikuttavat positiivisesti mm. toiminnan tehokkuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen sekä hankintojen kokonaiskustannuksiin.

Mitä isommasta organisaatiosta on kyse, sitä merkittävämpään rooliin asettuu ajantasainen ohjeistus käytännöistä sekä prosesseja mahdollisimman tehokkaasti tukevat työkalut.


Usein hankinnan ja liike-/ydintoiminnan vastuunjako ei ole selkeä ja hankinnan odotetaan suorittavan myös heille kuulumattomia tehtäviä. Kysymys kuuluukin: Menevätkö tällöin hankinnan resurssit hukkaan?

Järjestelmät ja tieto

Tänä päivänä järjestelmät tuovat huikeita mahdollisuuksia tehostaa toimintaa automaation sekä tiedolla johtamisen myötä. 


Usein hankituista järjestelmistä (mm. hankintoihin suunnatut järjestelmät) otetaan vain ns. puoliteho irti. Kenties käytössä olevat järjestelmät ovat kehittyneet taustalla, mutta ajanpuutteen vuoksi niiden kehitystä ei ole ehditty seuraamaan. Ehkä käyttöönotto ja jalkauttaminen on jäänyt syystä tai toisesta puolitiehen.


Lähtökohtaisesti osana toimintatapojen ja prosessien kehitystä on järkevää yhdistää siihen järjestelmien lähempi tarkastelu.

 

Mitä mieltä olet; Otetaanko siis nykyjärjestelmistänne kaikki teho irti?

Henkilöstö ja osaaminen

Henkilöstö on voimavara. Osaava ja työssään viihtyvä henkilöstö on menestystekijä!


Hankintojen suunnittelemattomuus resursoinnin näkökulmasta saattaa johtaa turhaan paineeseen sekä sen myötä virheisiin hankinnoissa.


Onko teillä tunnistettu hankintatoimessanne tarvittava osaaminen sekä resursointi?

Kuinka liike-/ydintoiminta hyödyntää hankintaa - Entä hankinta liike-/ydintoimintaa?

Hyödyntääkö organisaatiosi hankintaosaamistanne kaiken kaikkiaan oikein? 


Askeleet kohti timanttista hankintatoimintaa

1

Ota yhteyttä

Soita tai jätä yhteydenottopyyntö alla olevalla lomakkeella.

2

(Etä)tapaaminen

Otetaan pieni hetki molempien aikaa ja käydään tarkemmin läpi tarpeitanne sekä samalla esittelen teille mielelläni toimintapojani sekä aiempia toimeksiantojani.

3

Ehdotus

(Etä)tapaamisen pohjalta teen teille tarkkaan budjetoitavissa olevan ehdotuksen, jonka pohjalta on helppoa siirtyä toteutukseen.

Ota yhteyttä 

Keskustelen mielelläni lisää kaikista hankintoihin liittyvästä.

Maria Saari 050 413 7331

>