Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

2. Yhteydenotot Rekisterinpitäjään

3. Rekisterin nimi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn lainmukaisuus

5. Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus

6. Rekisterin tietosisältö

7. Henkilötietojen säilytysaika

8. Säännönmukaiset tietolähteet

9. Henkilötietojen vastaanottajat ja säännönmukaiset luovutukset

10. Tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

12. Rekisteröidyn oikeus tarkastaa tiedot

13. Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista sekä suostumuksen peruuttamista

14. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia

15. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

16. Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista

Kuinka voin olla avuksi? 

Ota yhteyttä ja keskustellaan aiheesta lisää.

Maria Saari - 050 413 7331

Kuinka voin olla avuksi?
Ruuhkaa pukkaa, tarvitsemme apua kilpailuttamiseen.
Meillä on vähän kokemusta julkisista kilpailutuksista, tarvitsemme asiantuntijaa.
Haluamme kehittää toimintatapoja ja prosesseja sekä niihin liittyviä työkaluja.
Hankinnat 360 -näkymä / Hankintojen tiedolla johtaminen kiinnostaa. Haluan kuulla aiheesta lisää.
Ei mikään yllä mainituista. Keskustellaan myöhemmin aiheesta lisää.
0 of 350
>