Pohdintaa hankinnan strategisesta merkityksestä,

Koronavirus muuttaa parhaillaan maailmaa kaikkialla, myös täällä Atlantin toisella puolella. Istun karanteenissa kotonamme USA:n Alabamassa ja mietin, miksi juuri nyt hankinnan strateginen merkitys on tärkeämpi kuin koskaan. Maailma on nivoutunut yhteen niin materiaali- kuin tietovirtojen osalta osana globalisaation ajanpyörää. Yritykset ovat riippuvaisia toimittajistaan ja toimittajat taas omista toimittajistaan ja niin edelleen. Toisin sanoen, yritykset ovat riippuvaisia hankinnastaan tai hankintapoluistaan, joita tallataan molempiin suuntiin. Modernissa maailmassa tämä usein on epäsymmetristä liiketoimintaa (Asymmetric business), mikä tekee toimittajasta myös asiakkaan.

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että mitä kriittisempi hankinta on, sitä suuremmat ovat sen tuomat mahdollisuudet ja valitettavasti myös riskit. Riskit, joiden todennäköisyydet olivat vielä muutama viikko sitten hyvin erinäköiset. Risto Siilasmaan kirjan Paranoidi Optimisti: Näin johdin Nokiaa murroksessa (2018) ajatuksen siivittämänä näen erilaisten skenaarioanalyysien ja niiden luomien uusien vaihtoehtojen jatkuvan ymmärtämisen nousevan entistä kiinteämmäksi osaksi strategisen hankinnan ydintä.

Alihankintaketjun katkeaminen voi merkitä yrityksille suuria taloudellisia menetyksiä tai jopa ajautumista konkurssiin. Tämä koskee myös tietotaitoa, joka on aikaisemmin saanut matkustaa rajojen yli erilaisten asiantuntijoiden muodossa. Nyt elämme epävarmuudessa myös sen osalta, vaikka erilaiset etätyömahdollisuudet ovat koko ajan kehittyneet. Tietoverkoilla on kapasiteettirajoituksensa ja niiden skaalaus vie oman aikansa nyt kun liiketoimintaa pyöritetään kotoa käsin niin paljon kuin se vain on mahdollista.

Toisaalta samaan aikaan digitalisaatio on riepotellut perinteisiä hankinnan rooleja ja saanut meidät pohtimaan mikä on hankinnan paikka yrityksen omassa arvoketjussa. Alustatalous ja sen tuomat uudet liiketoimintamahdollisuudet vaativat entistä tiiviimpää ja erityisesti ketterämpää yhteistyötä muuan muassa hankinnan, myynnin ja tuotekehityksen välillä. Ideapajat voivat ideoida, mutta ideoiden nopea testaaminen on harvoin mahdollista vain yritysten sisäisillä resursseilla. Tämä taas vaatii hankinnan aktiivista osallistumista tuoreilla ajattelumalleilla keskittyen erityisesti arvon luontiin yhdistämällä erilaiset toimintaympäristöt, kuten yrityksen tarjoama arvo asiakkaille ja sen tuottamiseen tarvittavat kolmansien osapuolten järjestelmät.

Tarvitaan dynaamiset hankintaprosessit, jotka kannustavat ottamaan tiedostettuja riskejä ”if you fail, fail fast” mentaliteetilla.

Strateginen hankinta ei enää ole vain materiaali- ja palveluhankintaa vaan todellista ymmärtämistä, miten esimerkiksi IT- ja digitaalihankintojen näkökulmasta ostettava pilvipalvelu tulee osaksi yrityksen kokonaisarkkitehtuuria mahdollistaen iteroivan lähestymisen liiketoiminnan kehitykseen, sekä tiedon tehokkaan keräämisen potentiaalista jatkojalostamista varten unohtamatta datan eheää ja turvallista liikkumista niin järjestelmien kuin ihmisten välillä. Tämän lisäksi tarvitaan dynaamiset hankintaprosessit, jotka kannustavat ottamaan tiedostettuja riskejä ”if you fail, fail fast” mentaliteetilla. Tässä tapauksessa myös hankinnan mittaaminen tulee miettiä sen mahdollistavan roolin kautta, ei keskittyen hankinnan euromääräiseen hintaan. Varsinkin liiketoimintakriittisillä IT-palveluilla on tapana sulautua yritysten DNA:han, jolloin strateginen hankinta kulkee käsi kädessä strategisen toimittajahallinnan kanssa missä asioita tulee tehdä yhdessä, ei erikseen, luoden jotain isompaa kuin osiensa summan.

Yhteenvetona tästä kaikesta sanoisin, että ammattimainen ja jatkuvasti kehittyvä hankinta on nimenomaan strategista hankintaa. Sitä tulee kannustaa ja sen tulee antaa kasvaa ulos perinteisistä hankinnan rooleista ja lokeroista. Strateginen hankinta tulee nähdä osana uuden liiketoiminnan kehittämistä ja olemassa olevan rakentamista entistä tuottavammaksi niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Tämä koskee myös hankintaosaamista, sillä juuri se mahdollistaa liiketoimintaa aidosti strategisena toimintona tukevan hankinnan.

Kiittäen ja turvallista tulevaisuutta toivottaen,

Iina 

Iina_Haatainen

Vieraskynätekstin takana 

Iina Haatainen 

Iina Haatainen on IT hankinnan ammattilainen, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus ohjelmisto- ja pilvipalveluhankinnoista osana organisaatioiden digitaalista murrosta. Iina on toiminut muun muassa Suomen Osto- ja Logistiikka yhdistyksen hankintafoorumeissa sekä keskittynyt erityisesti viime aikoina alustatalouteen ja sen kehitykseen osana hankintaa.

Haluatko lukea lisää? Kurkkaa nämä artikkelit 

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages link='0']

>