Valitettavan usein hankinnat nähdään vain pakollisena kulueränä, vaikka todellisuudessa kyse ei olekaan vain pakollisten ostotarpeiden tyydyttämisestä. On sitten kyse pienestä yrityksestä tai suuremmasta organisaatiosta, se mitä hankitaan määrittää pitkälti sen Mitä, Miten ja Missä asiakkaille palveluita tuotetaan.

Laadukas asiakaskokemus jos mikä on jokaisen yrityksen menestyksen salaisuus. Minkälaisia osa-kokonaisuuksia sekä minkälaisilla ehdoilla palvelun tuottamiseen tarvittavia tuotteita ja palveluita hankitaan, määrittää myös tarjottavien palveluiden laadun. 

Ammattimaisen hankinnan avustuksella saatava ajantasainen tietous markkinatarjonnasta sekä erilaisista vaihtoehtoisista tavoista saavuttaa haluttu lopputulos auttaa yritystä parantamaan myös asiakkaiden myönteistä kokemusta.

Se mitä hankitaan määrittää pitkälti sen Mitä, Miten ja Missä asiakkaille palveluita tuotetaan.

Oikein toteutettu hankinta tukee myös liiketoiminnan tuloksellisuutta parempien ostohintojen ja sopimusehtojen sekä oikeiden, oikea-aikaisten ja laadukkaiden tuotteiden avulla. Parhaimmillaan hankinta tuo yritykselle merkittävää kilpailuetua.

Toisaalta huonosti tehty hankinta voi lyödä kapuloita kehityksen rattaisiin. Ratkaisu mikä hankittiin, ei todellisuudessa tuekaan liiketoiminnan tarpeita tai sen päivitys tuo saatavaa hyötyä suuremmat kustannukset.

Aktiivisella toimittajayhteistyöllä ja sopimushallinnalla hankinta auttaa yritystä varautumaan mahdollisiin muutoksiin toimittajien ja heidän alihankkijoidensa toiminnassa, madaltaen siten liiketoimintaan liittyviä riskitekijöitä.

Mietitäänpä tilannetta jossa yrityksesi liiketoiminta on rakentunut internetin varaan, sinulla on verkkokauppa, jonka alusta sijaitsee hosting-palvelutoimittajalla X. Hosting-palvelu X tuottaa palvelunsa konesalitoimittajan Y konesaleista. Konesalitoimittajan liiketoiminta on vahvasti kääntynyt miinuksen puolelle ja on vaarassa joutua konkurssiin. Mitäpä jos hosting-palveluiden toimittajasi, etkä myöskään sinä ole tietoinen tilanteesta? Mitä jos palvelut lakkaavatkin ennalta-arvaamattomasti toimimasta ja varmistuksiakaan ei ole luvatusti toteutettu?

Ammattimainen hankinta

  • Tukee liiketoiminnan tuloksellisuutta
  • Parantaa tarjottavien palveluiden laatua ja asiakaskokemusta
  • Mahdollistaa liiketoiminnan jatkuvan kehityksen
  • Auttaa varautumaan muutostilanteisiin ja parantaa riskienhallintakykyä
Maria Saari

Ajatusten takana 

Maria Saari 

CEO,  Y-Hankinta Oy 

Intohimoinen hankinta-alan ammattilainen. 

Väsymätön vaihtoehtojen kartoittaja ja sopimusehtojen tulkitsija. Harrasteena rakentaminen ja remontointi sekä verstaalla uusien huonekalujen visiointi.

Haluatko lukea lisää? Kurkkaa nämä artikkelit 

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages link='0']

>