Olin taannoin eräässä seminaarissa, jossa luennoimassa oli Helena Åhman ihmismielen käyttäytymisestä erilaisissa tilanteissa. Mielestäni erinomainen luennoitsija, joka pistää ajattelemaan omaa toimintaa ja käyttäytymismalleja. Suosittelen ehdottomasti menemään mahdollisuuden tullen kuulolle.

Sieltä tarttuneet ajatukset pätevät mielestäni erittäin hyvin myös ostamiseen. Miksi teemme helposti samoja tuttuja ostopäätöksiä kuin ennenkin, vaikka kenties parempia vaihtoehtoja olisi tarjolla?

Käytännössä tämä johtunee mielemme tavasta toimia eli ihmismieli tottuu kulkemaan samaa tuttua latua riippumatta siitä, onko se hyvä vai huono. Täysin uudenlaisen tuotteen tai palvelun hankkiminen saattaa kuulostaa ajatuksissamme hankalalta tai siinä koetaan olevan enemmän riskejä.  Joudumme tutustumaan ja perehtymään eli panostamaan ja käyttämään aikaa.

Jos käytämme aikaa uuden innovointiin ja tutkimiseen, nähdäänkö meidät silloin tehokkaana ja aikaansaavana työntekijänä?

Onko meille sallittua tehdä työssämme virheitä eli uskallammeko lähteä kehittämään ja tuomaan uusia ratkaisuja vai palaammeko mieluummin tuttuun ja turvalliseen?

Erään toisen erinomaisen puhujan Perttu Pölösen puheen siivittämä jäin myös pohtimaan, onko yrityksillä nykypäivänä edellä mainittuun ajattelutapaan varaa?

Kehitys kiihtyy exponentiaalisesti ja myös yritysten tulisi pysyä siinä kehityksessä mukana. Tämä tarkoittaa yrityksille jatkuvaa uusien ratkaisujen ja palvelumallien työstämistä sekä omien toimintapojen tehostamista kilpailukyvyn säilyttämiseksi.

Jotta pysymme mukana tässä hurjaakin hurjempaa vauhtia pyörivässä kehityksen vauhtipyörässä, on yritysten vääjäämättä muututtava sen mukana.

Ja mielellään olisi suotavaa olla jopa askeleen edellä...
Maria Saari

Ajatusten takana 

Maria Saari 

CEO,  Y-Hankinta Oy 

Intohimoinen hankinta-alan ammattilainen. 

Väsymätön vaihtoehtojen kartoittaja ja sopimusehtojen tulkitsija. Harrasteena rakentaminen ja remontointi sekä verstaalla uusien huonekalujen visiointi.

Haluatko lukea lisää? Kurkkaa nämä artikkelit 

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages link='0']

>